تعداد بازديد :  
تاريخ : پنجشنبه بیستم آبان ۱۳۸۹

 

نام :                        به نام پیوند دهنده ی قلب ها              پیک آدینه ی شماره ی 5

دبستان پسرانه ی آیت اللّه رضوی                              کلاس پنجمی های همیشه پیروز

 


1 با مراجعه به صفحه ی 18 کتاب درسی قرآن ، عبارت قرآنی شماره ی 2 را نوشته و اتصالات را با فلش مشخّص کنید .

 

 

 

2 - بیت زیر با کدام پیام قرآنی ارتباط دارد ؟

چو قرآن بخوانند دیگر خموش                   به آیات قرآن فرا دار گوش

 

3 با مراجعه به صفحه ی 23 کتاب درسی قرآن آیات 196 تا 206 سوره ی مبارکه ی اعراف را به همراه خانواده ی محترمتان بخوانید .

4 نظر شما در مورد سهیل در داستان صبح روز بعد چیست ؟

 

 

5 برنامه ی عصر روز جمعه ی خود را بنویسید .

 

 

6 -  فرق سخن منظوم و منثور را با ذکر مثال توضیح دهید .

 

 

گذشته

حال

آینده

گشود

 

 

 

می کوشیم

 

 

 

خواهند پیمود

 

7 جدول زیر را با توجّه به زمان فعل کامل کنید .

 

 

 

 

8 از درس « این گونه باشیم » 8 سطر املا بنویسید .

9- فرق صنایع مادر و مصرفی بنویسید .

 

 

10 - هر کدام از موارد زیر را در جدول در جای مناسب قرار دهید .

اتومبیل سازی،دیگ بخار،کمپوت،ماشین سازی،دیگ خوراک پزی،یخچال سازی،تولید فولاد،پتروشیمی

 

صنایع مادر

 

صنایع مصرفی

 

 

11 -  جدول زیر را کامل کنید .

 

استان هایی که ذوب آهن و تولید فولاد دارند

 

استان هایی که ماشین سازی و تولید ابزار دارند

 

 

12 - منابع گازی استان های زیر را نام ببرید .

خوزستان (.....................)            بوشهر(..............و................)                                                               خراسان رضوی (..................)       هرمزگان (..................)

13 - در جای خالی کلمه یا عبارت مناسب بنویسید .

اولین جنگ حضرت علی ( ع ) با .............بود .   مشاور مکار معاویه  ...............نام داشت .

 به پیروان حضرت علی ( ع ) که از اطاعت آن حضرت سرپیچی کرده وبا او دشمن شدند...............می گویند

           مرکز خلافت امام علی ( ع ) شهر ........ در........بود .   امام علی (ع) به دست پلید.........شهید شد

 

14 - جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است ؟

 

15 - وظیفه رهبر در جمهوری اسلامی چیست ؟

 

16 وقتی جسمی را می کشیم یا هل می دهیم به آن ................ وارد می کنیم .

17 - وقتی غذایی فاسد شد ، کدام یک از خاصیت های آن تغییر کرده است ؟

 الف )  رنگ ۝     ب )  مزه  ۝     ج )  بو  ۝      د )  هر سه مورد  ۝

18 - وقتی 8 مولکول آب را تجزیه می کنیم :

          الف) 4 مولکول اکسیژن و 8 مولکول ئیدروژن به دست می آید ۝

            ب ) 8 اتم ئیدروژن و 4 اتم اکسیژن به دست می آید              ۝

             ج ) 12 مولکول گاز به دست می آید                                      ۝

     د ) 4 مولکول اکسیژن و 4 ئیدروژن به دست می آید           ۝

19 کدام یک از تغییرات شیمیایی زیر مفید است ؟

الف ) زنگ زدن آهن  ۝            ب ) کپک زدن نان ۝                                                         ج ) فاسد شدن غذا ۝                  د ) گوارش غذا  ۝

20 در مورد آسانی جا به جا کردن یک جسم سنگین کدام عبارت صحیح نیست ؟

الف ) هر چه تکیه گاه به جسم سنگین نزدیک تر باشد ۝

ب ) هر چه فاصله ی جسم و تکیه گاه کمتر باشد          ۝

ج ) هر چه فاصله تکیه گاه با نیرو کمتر باشد                ۝

د )  هرچه تکیه گاه از محل نیرو دورتر باشد                ۝

21 لیوانی تا  آب دارد . اگر بخواهیم تا  آب داشته باشد باید آب لیوان را کم کنیم یا اضافه ؟ چقدر ؟

 

22 - نصف محیط مربعی 20 متر است . مساحت آن مربع را به دست آورید

 

 

23 - در داخل  رقمی بنویسید تا عدد حاصل بر 6 بخش پذیر باشد .    149  

 

 

24 - حاصل جمع های زیر را به دست آورده و جواب را به ساده ترین صورت بنویسید .

                                                                                                      

25 - مقایسه کرده و اختلاف را حساب کنید   .

                                                                                                                            

                                                                                                                        

26- کسرهای زیر را تا جایی که امکان دارد ساده کنید .

                                                                                                                    

27 نسبت ترازو به وزن مثل نسبت ساعت است به ...

الف ) وقت ۝        ب ) دقیقه ۝              ج ) ثانیه ۝              د ) روز ۝

28 – اگر امروز نه چهارشنبه باشد و نه دوشنبه و فردا هم دوشنبه نباشد ...

الف ) امروز یک شنبه است    ۝            ب ) فردا پنج شنبه است    ۝

ج ) دیروز شنبه بود              ۝              د ) امروز سه شنبه است ۝

29 به جای ؟ چه عددی باید نوشت ؟

                                               ؟ ، 11 ، 56 ، 8888888

الف ) 2  ۝           ب ) 4  ۝                 ج ) 0 ۝                د ) 3 ۝

 

نظر ولی محترم :

 

 

 

 

 

خسته که نشدید !

20/8/89

رحیمی بادافشانیارسال توسط حيدر شب كلاهي